Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Пошук

Національна академія аграрних наук України
ННЦ Інститут землеробства НААН
XXX Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2018»

Завдання та функції координаційно-методичної ради

1. Аналіз стану наукового забезпечення та розробка концепції захисту рослин.
2. Формування науково-технічних програм фундаментальних та прикладних досліджень.
3. Визначення оптимальних обсягів фінансування, наявності наукових кадрів відповідної кваліфікації, матеріально-технічної бази в наукових установах, необхідних для реалізації науково-технічних програм.
4. Організація експертизи:

 • проектів науково-технічних програм, розробка яких визначається завданнями Центру;
 • довгострокових та річних планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт співвиконавців тематики досліджень Центру;
 • наукових розробок, запропонованих для впровадження у сільськогосподарське виробництво;
 • тематики науково-дослідних робіт, які будуть виконуватись на договорній основі по завданнях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та інших міністерств і відомств України;
 • звітів наукових установ про виконання завдань науково-технічних програм Центру.

5. Контроль за ходом виконання науковими установами науково-дослідних робіт. 
6. Контроль за методичним рівнем досліджень в установах – співвиконавцях, визначення шляхів підвищення результативності досліджень.
7. Заслуховування і затвердження звіту про роботу Центру та його головної наукової установи.
8. Розробка основних напрямів і форм міжнародного співробітництва, сприяння розвитку наукових зв'язків з науковими установами зарубіжних країн / Міжнародні наукові програми, з'їзди, конференції.
9. Підготовка інформаційних звітів та наукових оглядів з проблем, що координуються Центром.
10. Звітність перед галузевим відділенням за стан розробки і реалізації науково-технічних програм Центру.

Склад координаційно-методичної ради
з виконання ПНД № 12 «Наукові основи сучасних технологій прогнозу і управління фітосанітарним станом агроценозів» («ЗАХИСТ РОСЛИН») на 2016-2020 рр.

Голова координаційно-методичної Ради: Борзих Олександр Іванович (директор ІЗР НААН, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН)

Заступник голови Ради: Ретьман Сергій Васильович (заст. директора ІЗР НААН з наукової роботи, зав. лабораторії, доктор с.-г. наук)

Секретар Ради: Афанасьєва Оксана Геннадіївна (кандидат с.-г. наук, старший наук. співробітник ІЗР НААН)

Члени Ради:

 • Бокшан Ольга Ярославівна (директор Закарпатського територіального центру карантину рослин ІЗР НААН, кандидат біол. наук).
 • Віннічук Тамара Сергіївна ННЦ (завідувач лабораторією відділу захисту рослин Інституту землеробства НААН, кандидат біол. наук).
 • Гаврилюк Людмила Леонідівна (вчений секретар Інституту захисту рослин НААН, кандидат с.-г. наук).
 • Дмитренко Наталія Миколаївна (старший науковий співробітник відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України, кандидат с.-г. наук).
 • Гунчак Володимир Михайлович (директор Української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР НААН, кандидат с.-г. наук).
 • Клечковський Юрій Едуардович (директор Дослідної станції карантину винограду і плодових культур ІЗР НААН, доктор с.-г. наук).
 • Ковалишина Ганна Миколаївна (професор кафедри селекції і генетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор с.-г. наук).
 • Корнійчук Микола Сергійович (головний науковий співробітник відділу захисту рослин ННЦ «Інститут землеробства НААН», доктор с.-г. наук).
 • Пилипенко Лілія Амінівна (заступник академіка-секретаря відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академія аграрних наук України, доктор біол. наук).
 • Розова Лідія Володимирівна (старший науковий співробітник відділу агротехнології Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН).
 • Сігарьова Діна Дмитрівна (головний науковий співробітник лабораторії нематології Інституту захисту рослин НААН, доктор біол. наук, професор член-кореспондент НААН).
 • Стефківський Віктор Михайлович (начальник управління захисту рослин Департаменту фітосанітарної безпеки).
 • Стригун Олександр Олексійович (завідувач лабораторією ентомології та стійкості с.-г. культур проти шкідників Інституту захисту рослин НААН, кандидат с.-г. наук).
 • Ткаленко Галина Миколаївна (завідувач лабораторією мікробіологічного методу захисту рослин Інституту захисту рослин НААН, кандидат с.-г. наук).
 • Федоренко Віталій Петрович (професор кафедри ентомології імені професора М.П. Дядечка Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор біол. наук, професор, академік НААН).
 • Чергіна Олена Данилівна (провідний науковий співробітник лабораторії аналітичної хімії пестицидів Інституту захисту рослин НААН, кандидат с.-г. наук).
 • Яцух Катерина Іванівна (завідувач лабораторією захисту рослин Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, кандидат біол. наук).